Els criteris que recolzen el naixement de VEGAMETAL COBERTES S.L i el compromís adquirit
amb els nostres clients, personal i parts interessades es resumeixen en les següents directrius que
estableix la Direcció com a Política de Qualitat:

 • Ésser Estendards de Qualitat. Situar-nos en l’avantguarda del nostre mercat i establir-nos com
  referència dels nostres competidors.
 • Mantenir un creixement i millora continus de l’eficàcia del nostre Sistema de Gestió.
 • Emprar materials d’última generació i primera qualitat per al desenvolupament dels nostres
  productes.
 • Disposar dels recursos tecnològics d’última generació pel que fa a innovació i desenvolupament i
  productes de generació pròpia.
 • Ser conscients del nostre context i de les necessitats i expectatives de totes les parts interessades a
  fi de prendre les millors decisions que ens ajudin a ser líders conscients i respectuosos.
 • Disposar dels recursos humans òptims per a ocupar els diferents llocs de treball així com per a
  afavorir el seu desenvolupament i capacitació a través de la formació contínua.
 • Establir factors diferenciadors en els nostres serveis focalitzats a la prestació de serveis integrals,
  especial atenció inicial al client, garantia de servei, veracitat i contacte directe i personalitzat.
 • Obtenir la satisfacció final dels nostres clients mitjançant el compliment dels seus requisits, els
  legals i reglamentaris aplicables.
 • Oferir garantia final del producte acabat.

Per garantir el camí correcte cap a aquesta política, establim objectius de millora tal com es
desenvolupa en el Manual de Qualitat.

Aquests compromisos units a la feina en equip del nostre personal són la nostra garantia d’èxit.