En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Titular:VEGAMETAL CUBIERTAS, S.L

C.I.F.: B03987419

Adreça: CAMINO CENCERRO S/N – C.P. 03312 DESAMPARADOS – ORIOLA (ALACANT)

Telèfon: 965 30 34 10

E-Mail: info@cupoola.com

Dades Registrals:

Inscrita en el Registre mercantil d’Alacant

Tom: 1759 Foli: 65 Fulla: A – 29897 Inscripció: 1ª

VEGAMETAL CUBIERTAS, S.L. és propietària del nom de domini i pàgina a Internet a la qual s’accedeix a través de l’adreça http://www.vegametal.com

 1. Acceptació de les Condicions d’us

Les presents condicions (d’ara endavant denominades “Avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquesta web que VEGAMETAL CUBIERTAS, S.L (en endavant “L’EMPRESA”) posa a disposició del públic en la present URL.

La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena per part d’aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen a aquest Avís legal.

 1. Condiciones de uso de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a emprar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic; (b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (C) suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives.

Queda prohibit realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta l’enviament de correus massius (“spamming”).

Igualment, queda prohibit realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través d’ell mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de L’EMPRESA o de tercers.

Qualsevol enllaç que s’efectuï amb els continguts, requerirà la prèvia conformitat de L’EMPRESA i ha de permetre, mitjançant l’oportuna visualització, la identificació de la seva procedència. La utilització d’aquesta informació en altres llocs d’Internet requerirà autorització expressa.

 1. Exempció de responsabilitats

L’EMPRESA podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. L’EMPRESA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que farà tots els esforços per si s’escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

L’EMPRESA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

L’EMPRESA es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de la web corporativa, produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L’EMPRESA com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

L’EMPRESA no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a aquest lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

L’EMPRESA no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de nom de l’empresa; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació.

En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web de L’EMPRESA.

 1. Drets Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de L’EMPRESA i amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

L’EMPRESA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de l’empresa o de la titular dels mateixos.

L’Usuari, únicament i exclusiva pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de l’EMPRESA. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de L’EMPRESA.

L’EMPRESA vetllarà pel compliment de les anteriors condicions així com per la deguda utilització dels continguts presentats a la seva pàgina web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 1. Política de privacitat de dades

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals que l’usuari ens faciliti a través del correu electrònic, formularis web, etc…

Als efectes del que preveu l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, s’informa de manera clara i transparent de les dades de l’responsable d’aquest lloc web:

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Titular:VEGAMETAL CUBIERTAS, S.L

C.I.F.: B03987419

Adreça: CAMINO CENCERRO S/N – C.P. 03312 DESAMPARADOS – ORIHUELA (ALICANTE)

Telèfon: 965 30 34 10

e-mail: info@cupoola.com

 

FINALITATS DE TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Els usuaris que accedeixen a la pàgina web corporativa i voluntàriament proporcionen informació personal per navegar pel lloc o utilitzar algun servei que requereixi la comunicació de dades a l’EMPRESA, queden informats de les següents finalitats de tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris, que L’EMPRESA podrà dur a terme:

 1. La prestació de serveis de fabricació, venda i distribució cobertes per a piscines i els seus accessoris
 2. Dur a terme la gestió administrativa i comercial de les dades facilitades.
 3. Facturar als clients els serveis prestats.
 4. Quan l’usuari utilitza els serveis habilitats a l’efecte per contactar amb L’EMPRESA (a través de formularis, telèfon, o correu electrònic), L’EMPRESA tractarà les seves dades personals per atendre les seves consultes, i gestionar la contestació de la comunicació realitzada per l’usuari.
 5. L’enviament de publicitat amb el previ consentiment de l’interessat.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i realitzar operacions comercials amb L’EMPRESA. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades a través de el present lloc web.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resultin adequades, pertinents i limitats el necessari pels fins per als  quals siguin tractats. En aquest cas, les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, contractual, o durant el període necessari per complir amb les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent.

Utilitzem els comptes de Facebook, Twitter i Instagram per informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. L’accés i ús de les pàgines oficials de L’EMPRESA, està subjecte a l’acompliment de les condicions establertes pels titulars de la plataforma del servei de les referides xarxes socials.

FINALITATS PUBLICITÀRIES

Consentiment per a finalitats publicitàrias: Vostè consenteix i autoritza expressament a VEGAMETAL COBERTES, SL perquè pugui tractar les seves dades personals amb la finalitat d’incloure les seves dades en campanyes publicitàries promogudes per VEGAMETAL COBERTES, SL i en definitiva, consenteix l’enviament de comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà ja sigui electrònic (telèfon, fax, correu electrònic, SMS, MMS, etc.) o no electrònic (correu ordinari, etc.), sense que serveixin els mitjans enumerats com una llista tancada, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació existent entre el client i / o usuari i l’EMPRESA, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies dels serveis que presta.

Pot revocar el consentiment per a finalitats publicitàries segons procediment descrit en e xercici Drets Formulari web.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de VEGAMETAL COBERTES, SL amb domicili en Camino Cencerro S / N – C.P. 03312 DESEMPARADOS – ORIOLA (ALACANT) amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, L’EMPRESA l’informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat de la recollida.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar per a la finalitat esmentada.

L’EMPRESA li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que L’EMPRESA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: info@cupoola.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Newsletter

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un sistema de tractament sota la responsabilitat de L’EMPRESA amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre periòdicament el nostre Butlletí de Notícies.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça VEGAMETAL COBERTES, SL amb domicili en Camino Cencerro S / N – C.P. 03312 DESEMPARADOS – ORIOLA (ALACANT). Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, realitzada seva sol·licitud de subscripció, comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d’acord amb les finalitats esmentades.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la subscripció a l’Newsletter, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@cupoola.com

Formulari web Sol·licitud de Pressupost

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de VEGAMETAL CUBIERTAS, SL amb domicili en Camino Cencerro S / N – C.P. 03312 DESEMPARADOS – ORIOLA (ALACANT) amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud de pressupost. En compliment amb la normativa vigent, L’EMPRESA l’informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat de la recollida.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les per a la finalitat esmentada.

L’EMPRESA li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que L’EMPRESA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, adreçant la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic: info@cupoola.com

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

A l’acceptar la política de protecció de dades, vostè manifesta que ha estat informat en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i que atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals a les finalitats anteriorment descrites, sense perjudici de l’exercici dels corresponents drets ARCO o la revocació del consentiment prestat.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d’acord al seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L’EMPRESA introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat actual.

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, l’usuari queda informat del lleial tractament de les seves dades personals per l’EMPRESA autoritzant a aquesta al tractament de les dades a les quals tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d’internet, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, per les finalitats d’oferta o comunicacions publicitàries i promocionals i contractació d’altres productes i serveis de i per al manteniment de la seva relació contractual i de gestió comercial amb l’EMPRESA.  En particular, el client / usuari autoritza a l’EMPRESA perquè enviï ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Les dades identificatives, així com totes les dades de contacte el caràcter obligatori s’estableixi expressament, i qualsevol altres que puguin ser exigits per la web de l’EMPRESA són obligatoris i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat d’activar el compte d’accés. La resta de dades que puguin sol·licitar-se són voluntaris, de manera que el fet de no facilitar no impedirà l’establiment de la relació contractual. Un cop sol·licitada l’alta com a client, l’usuari podrà accedir a les zones privades del web. Vostè, com a usuari, autoritza expressament a que després d’emplenar el formulari de registre com a client, L’EMPRESA es posi en contacte amb vostè per confirmar-li l’alta.

Condicions d’ús del blog

L’usuari podrà manifestar opinions i fer aportacions amb l’objectiu que altres usuaris o visitants puguin accedir als comentaris i contestar a ells en el seu cas.

L’EMPRESA es reserva el dret de retirar del seu blog tots aquells continguts que no siguin concordes amb les seves condicions d’ús.

Les opinions expressades són d’exclusiva responsabilitat dels autors pel que L’EMPRESA no es fa responsable de les mateixes.

No obstant això, L’EMPRESA vetllarà perquè aquestes opinions no resultin ofensives i no vulnerin la legalitat vigent.

LEGITIMACIÓ O BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

La base jurídica per al tractament de les dades recollides a través de la pàgina web per L’EMPRESA, serà la següent:

– En el cas de la recollida de dades a través dels canals de contacte habilitats en el lloc web, inclosos els formularis de contacte, la base jurídica per al tractament de les dades és la de demanar el consentiment de l’interessat o usuari per al tractament de les seves dades.

Per a això, en cada formulari s’inclourà un check-box en què se sol·licitarà el consentiment, informant de l’existència de la present política de privacitat i facilitant l’accés a la mateixa.

 • En el cas en què hi hagi una relació contractual o precontractual entre L’EMPRESA i l’usuari, la base jurídica per al tractament de les dades facilitades estarà legitimat en aquesta relació, de manera que només es demanaran les dades necessàries per a sustentar aquestes relacions comercials i contractuals.
 • No obstant això, el responsable del Tractament de dades té un interès legítim ponderat en remetre-li comunicacions comercials sobre els seus serveis.

CESSIONS DE LES DADES PERSONALS DEL USUARI A TERCERS.

L’EMPRESA informa l’usuari que no es cediran dades a tercers, llevat que la cessió sigui imprescindible i en aquest últim cas, sempre que estiguin relacionades les finalitats del cedent i cessionari i amb el consegüent consentiment previ de l’interessat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’EMPRESA informa a l’usuari que no es realitzen transferències internacionals de dades.

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ A EL TRACTAMENT I PORTABILITAT.

L’informem que els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant el Responsable del tractament per qualsevol mitjà subjecte a dret, acompanyant de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigint-se a: VEGAMETAL CUBIERTAS, SL amb domicili en Camino Cencerro S / N – CP 03312 DESEMPARADOS – ORIOLA (ALACANT) o enviant un missatge al correu electrònic a info@cupoola.com segons els termes que la normativa aplicable estableix. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a agpd.es.

La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l’interessat, còpia del DNI i, en els casos que s’admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura de la persona sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Pel que fa referència al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per una persona diferent de l’afectat. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, es pot exercitar el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L’usuari queda informat del dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i / o sol·licitar la seva tutela, en particular, quan l’usuari consideri que no ha obtingut satisfacció per part de L’EMPRESA, en l’exercici dels seus drets, a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé mitjançant un escrit dirigit a la seva adreça postal (C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal en els termes que estableix l’Article 13 de l’Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, atorgant el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació a les finalitats anteriorment descrites, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord al seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L’EMPRESA inclou alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades actual.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establertes entre la EMPRESA i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, L’EMPRESA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis a el coneixement de els Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Alacant.

 

Informació Bàsica

Informació Adicional

Responsable del Tractament

VEGAMETAL CUBIERTAS, S.L

VEGAMETAL CUBIERTAS, S.L
B03987419
CAMINO CENCERRO S/N – C.P. 03312 DESAMPARADOS – ORIHUELA (ALICANTE)
E-Mail: info@cupoola.com
Lloc Web http:// www.vegametal.com

 

Finalitats principals

 

 

Gestió administrativa, fiscal, comptable i comercial

Atención de consultes

La finalitat principal d’el tractament és la Gestió administrativa, fiscal i comptable.

La gestió comercial i publicitària comptarà sempre amb el consentiment de l’interessat, excepte en el cas d’excepcions legals.

Atendre les consultes dels Usuaris que es posin en contacte amb nosaltres a través dels apartats de Contacte o Formularis habilitats en la pàgina web corporativa.

No existiran decisions automatitzades perfils, ni lògica aplicada

Legitimació i conservació

Base jurídica del tractament

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat, expressat a través de la casella de marcatge acceptant la política de privacitat. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o contractual, o la seva finalitat, i no se sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables

Destinataris de cessions

No s’han previst cessions de dades, ni transferències internacionals de dades

No s’han previst cessions de dades. En cas de produir tindran per finalitat el compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes de cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’interessat.

Drets dels interessats

Exercicis de drets

Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a Camino Cencerro S / N – C.P. 03312 DESEMPARADOS – ORIOLA (ALACANT)

E-Mail: info@cupoola.com

En el cas que els seus drets no siguin correctament atesos Un. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Procedència de les dades

Propi interessat principalment

Les dades personals que tractem a VEGAMETAL CUBIERTAS, S.L procedeixen de la persona interessada o de tercers legitimats per a la cessió dels mateixos.